Estado das obras do campo novo 

 

A data de 3 de setembro o muro de contención da entrada está rematado como se pode ver na imaxe.

Tamén está feita toda a canalización de servicios.

 

 

E como podemos apreciar na imaxe, a preparación da drenaxe e das distintas capas sobre as que se montará o céspede artificial segue a bo ritmo e  xa se poden apreciar as dimensión do terreo de xogo e a orientación do mesmo.

 

 

Xullo-Agosto 2020 

 

As obras seguen a bon ritmo e nos plazos marcados. 

 

Quedaron feitos os traballos de canalización para a instalacion de infraestructuras e agora estase a facer o muro de contención da entrada.

 

 

 

 

 

As obras do campo novo en marcha

 

O pasado xoves día 18 de Xuño comezaron as obras da primeira fase do campo municipal zona norte de Oleiros, do que fará uso o Marino C.F.

 

O día anterior a Directiva do club reunírase co concelleiro responsable de Obras Públicas para tratar o desenrolo das obras.

Foi unha reunión moi cordial e productiva, onde se nos comunicou o comezo das obras desta primeira fase que si todo segue o seu curso estarán rematadas antes de fináis de ano.

 

Esta primeira fase inclúe o terreo de xogo, preinstalación de todo o suministro de servizos, torretas de iluminación e peche do recinto.

 

Tamén se falou das seguintes fases, e a posibilidade de cambios no previsto inicialmente.

 

Para as seguintes fases, vestiarios, urbanización da zona externa principalmente e gradas ainda non hai un prazo pechado i estase a ver como repartilas para ter o campo operativo o antes posible.