Cuotas Temporada 2015-2016

 

Acordos adoptados na Asamblea Ordinaria celebrada o 07/08/2015:

 

CUOTAS DE SOCIOS:

 

- Cuota Xuvenil:     10 euros/ano.

- Cuota Familiar:   55 euros/ano (27,50 X 2)

- Cuota Senior:     40 euros/ano.

- Cuota Xubilado:   30 euros/ano.

- Cuota Familiar Xubilados: 40 euros/ano (20x2)

 

 

CUOTAS DE ACTIVIDADES:

 

- Cuota primeiro neno/a:  40 euros/trimestre x 3 trimestres.

- Cuota segundo neno/a e vindeiros:  20 euros/trimestre  x 3 trimestres.

 

Nota: O pago farase en 3 plazos (novembro, febreiro e maio) e un dos tutores do neno ten a obriga de ser socio do club.